Úzkost a jak ji zvládat – podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích

Termín: 23. 1. 2018
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Provozní a režimová opatření u infekčních nemocí a infekcí spojených se zdravotní péčí v ZSS

Termín: 31. 1. 2018
Lektor:
MUDr. Gianna Conti Bradáčová, MBA

Sociální poradenství a sociální podpora klienta a jeho rodiny v paliativní péči

Termín: 14. 2. 2018
Lektor:
Mgr. Jana Křížová

Mnoho podob hněvu – podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích

Termín: 15. 2. 2018
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Využití prvků kinestetiky v sociální péči

Termín: 22. 2. 2018
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Doprovázení v životě a umírání

Termín: 28. 2. 2018
Lektor:
Mgr. Miroslav Snášel

Rehabilitační péče v podmínkách sociálních služeb

Termín: 7. 3. 2018
Lektor:
Mgr. Ondřej Kolařík

Základy péče o pozůstalé a personál v paliativní péči

Termín: 12. 3. 2018
Lektor:
Mgr. Jana Křížová

Biopsychosociální přístup ke klientovi s bolestí

Termín: 16. 3. 2018
Lektor:
Mgr. Jaroslava Slaná

Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb

Termín: 10. 4. 2018
Lektor:
Mgr. Ondřej Kolařík

Bazální stimulace II. – certifikovaný pokračující kurz

Termín: 16.-17.4.2018
Lektor:
Bc. Helena Dvořáková, DiS.

Škola zad III. – Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta III

Termín: 10. 5. 2018
Lektor:
Marie Zemánková

Workshop – Kazuistiky při komunikaci s klienty v paliativní péči

Termín: 16. 5. 2018
Lektor:
Mgr. Jana Křížová